Novi put Jagodina - Нови Пут Јагодина

novi put jagodina nedeljnik
Yellow Pages Co. - Srpski poslovni imenik
  Добродошли на незваничну интернет презентацију вашег недељника 'НОВИ ПУТ' - Нови пут 24 сата са Вама. Најтиражније недељне новине у Поморављу, Ресави и Левчу.  
Ovo je Nezvanična Internet Prezentacija
Ovaj sajt se više ne ažurira i ostaće vidljiv na internetu kao istorijski dokaz kako je nekad izgledao prvi online portal Nedeljnika Novi Put !!!

Novi put Jagodina - Нови пут Јагодина
 
 

Mesec: Godina:

 

БЕСПЛАТАН ВРТИЋ ЗА РОМСКУ ДЕЦУ

ПОЧНИСАДА О РАДО ТАРО ВРТИЋ ЗА РОМАНЕ ЧХАРА

 

 Деца похађају вртић сваким радним даном од 8 и 30 до 15 часова. Са њима раде две васпитачице. Доста се води рачуна о исхрани која је разноврсна и квалитетна са довољно витамина, тако да имају доручак, ручак и ужину. У оквиру целокупног програма заступљена је брига о деци у свим сверама свакодневног живота: здравственом, социјалном, едукативном и верском. Деца су углавном из сиромашних породица, са лошом друштвеном социјализацијом. Циљ Еванђеоске цркве и вртића је да се подигне ниво опште културе ромске популације, њихова боља социјализација и прихватње у друштву.
За одређене прилике деца припремају приредбе и представе, у које су врло често укључени и родитељи деце, како би охрабрили и подржали све наставне и ваннаставне активности. Такође, врло често се остварује контакт са родитељима путем кућних посета, изван радног времена. На тај начин остварује се дубљи контакт и ствара се бољи однос са њима. Тако се постепено остварује едукација и подстицај за бољу бригу и старање о деци и њима самима. Повремено се одржавају родитељски састанци, на којима се родитељима скреће пажња на важност образовања и честим радионицама позивају се на активно учествовање у раду вртића.
Већина деце која су прошла предшколски програм су наставила да похађају редовно школу и то је велики успех за целокупну ромску популацију. Због њиховог ниског социјалног и културног нивоа често су дискриминисани у школи и друштву, па деца која су прошла кроз овај програм су спремнија да се суоче са изазовима који их очекују у том периоду.
Стручни тим за образовање при Еванђеоској цркви кроз све ове активности настоји да успостављањем приснијих контаката са ромским породицама помогне да се њихов начин размишљања и живота подигне на виши ниво.

Аутори:
Вања Османовић
Александар Недељковић
Е чхара авен свако радно ђе од охто ђзи ка дешунапђз сата. Ленцар радин дуј васпитачице. Бут водилпе рачуна таре исхрана сави си разносрвсно и квалитетно, са витаминура. Силен дуј оброкура те јек ужина. Свако ђе радилпе са чхара сар би схватина козом си битно е здавствено, социјлано те е верско заштита. Е чхара углавном авен андаре чхоре породице и силен доста лошо социјализација. О главно циљо таро вртић те таре Еванђеоско Канђири си те вазделпе о мишљење таре општо Романи култура, те со ме бут ћерелпе е социјализација сар и те припремимпе е чхара за школско програмо и те е гађзе со ме лаче прихватинлен.
За несаве прилике е чхара припремин представе те припредбе, кај си често укључиме и е родитељуре и пе кава начин вонда ден е потребно подршка за пире чхара. Доста често ћеремпе и е кућне контактура те посете и года кана ни ђзалпе андо вртић. Пе кава начин ћерелпе бут ме лачо однос између мануша те о наставно кадро. Ћеремпе и е едукације за родитељура сар шај те водин ме лаче рачуна таре пире чхара и таре коркоре песте. Повремено ћеремпе е родитељске састанкура кај обично ћерелпе е припрема за школа и причолпе со си лачо, а со билачо.
Мајбаро бројо таре чхара саве накле кроз кава предшколско програмо, настависада о даље школовање и кава си ба ро успех за цело романи популација. Због е билачи социјализација те због о чорипе, доста четсо си е Романе чхара изложиме таре дискриминација, а анде каја предшолско установа сикаде си сар те избегнон кала појаве и сар трубун те понашимпе кана си неко према ленде билачо расположиме.
О стручно тим саво радил андо кава вртић саво приперел анде Еванђеоско Канђири кроз ме лачо и со ме баро контакт са романе породице, покушил те унапредил о начино таро размишљање и те е родитељура схватин козом си о образовање важно.


Arhiva vesti...

 
 
Novi put Jagodina
Novi put Jagodina - Нови пут Јагодина
© Сва права задржана Агенција Аутентик Јагодина